AGLOMERATS
1) Taulers normals, hidròfugs i ignífugs.
· Gruixos: 8 mm., 10 mm., 13 mm., 16 mm., 19 mm., 22 mm., 25 mm. y 30 mm.
2) Taulers OSB , d'estelles de fusta, amb denominació E-1 de baix contingut en formaldehids, aptes per a aplicació en ambients humits.
· Gruixos: 10 mm., 15 mm., 18 mm.
3) Tauler aglomerat amb fusta i ciment: Betonyp.