CANTELLS

- En xapa fusta natural:
Per acabar amb vernís. En diversos amples: 22 mm., 38 mm., 48 mm. Sense cola o preencolats, per aplicar amb calor.

- En melamina:
De 22 mm. d'ample. Sense cola o preencolats. En color blanc , colors llisos i fustes.
Disponibilitat de 50 mm. d'ample preencolats o en color blanc.

- En Pvc:
En colors llisos i fustes. En 04 mm., en 1 mm i 2 mm.de gruix.