CAVALLETS

1) Senzills: En pi.
2) Faig natural: Robustos i d'al├žada regulable