COMBUSTIBLE

Briquetes per estufes, calderes i barbacoes.

Fabricat amb serradís, sense cap tipus d'aglutinant i per tant no tòxic. Generen menys quantitat de cendra residual.
No causa cendres volàtils.

Per el seu embalatge amb fàcils de transportar.