PREMARCS I MARCS AMB GALZE PER PORTES

Construïts en Pi Avet i a Flandes, en mesures estàndard per a diferents gruixos de paret: Paret d'envà, per a paret de Pladur i per a parets mestres.
Podem adaptar els dimarts amedidas especials.