MOTLLURES

1) Retxapades: En DM per lacar รณ pintar, retxapades envernissades o envenissables.
2) Massisses: En pi Landas i en fustes diverses.