PARQUETS

Sintétics:
· D'ús industrial; ús domèstic; splash especial per a banys i cuines.
· Linòleums per a ús domèstic o esportu.

De fusta:
· Flotants : de fustes europees o tropicals. Amb vernissos a por obert, a la cera o tintats a la carta.
· Massisses: En Pi Flandes, Pi Melis, Roure, Pi Landas. En gruixos de 17 mm. o 21 mm.