PORTES

1) Per interiors:
· En DM (per lacar), buides o massisses,llistonades, llises o ranurades, corredisses.
· En tot tipus de xapes de fusta i estils, vernissades.
· Estratificades: en melamina o Fórmica.
· Tècniques: Ignífugues (RF-30, RF-60), Isofòniques (aïllants del soroll), aïllants per raigs X.

2) D'entrada:
· Blindades: en xapes i estils diferents, en DM.
· Blindades i tècniques: En verssió ignífuga (RF-30, RF-60), Isofòniques (aïllants del soroll), aïllants per raigs X.
· De fusta massissa: Pi Tea, Flandes i Iroko.

3) Per armaris:
· Corredisses: en Melamina, en xapes varies i vernissades.
Fabricació de portes de mesures i formes especials per encàrrec.